Xe Auman C160 gắn cẩu 5 tấn Kanglim 4 đoạn

Liên hệ