XE HÚT CHẤT THẢI

XE CUỐN ÉP RÁC

XE CHỞ RÁC

XE CHỞ XĂNG DẦU

XE BỒN XITEC

XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG

XE TẢI GẮN CẨU

XE NÂNG ĐẦU

XE CỨU HỘ

THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MÁY CÔNG TRÌNH

HOÁN CẢI XE

PHỤ TÙNG

SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG

SẢN XUẤT XE

CHO THUÊ XE - VẬN TẢI

hút chất thải

với tính năng xe hút chất thải chủ yếu là dùng để hút nước thải sinh hoạt,nước thải công nghiệp và vận chuyển chất thải về khu tập kết chất thải,khu sử lý chất thải.ngoài tính năng hút nước thải xe còn có thể phục vụ trong việc hút bùn,hút hầm cầu,thông tắc cống rãnh
Tổng số: 59 bản ghi - Trang: 1 / 3