hút chất thải

với tính năng xe hút chất thải chủ yếu là dùng để hút nước thải sinh hoạt,nước thải công nghiệp và vận chuyển chất thải về khu tập kết chất thải,khu sử lý chất thải.ngoài tính năng hút nước thải xe còn có thể phục vụ trong việc hút bùn,hút hầm cầu,thông tắc cống rãnh
Tổng số: 74 bản ghi - Trang: 1 / 4