XE CHỞ RÁC

Xe ô tô chở rác là những loại xe bao gồm : chở rác thùng rời,cuốn ép rac,thu gom rác và vận chuyển rác còn được gọi là xe chở rác,xe hooklif, xe có chức năng vận chuyển rác, nâng hạ thùng chứa rác, kéo thùng,hạ thùng,nâng ben đổ rác,vận chuyển thùng chứa rác, đặc biệt là một xe có thể kéo rất nhiều thùng với chức năng cẩu thùng và hạ thùng.